Partners

"СИКСТИ КЕЙ" ЕАД  е една от водещите компании в сферата на аутсорсинга на бизнес процеси. Със своите над 1400 служители е единственият контактен център в България, към настоящият момент, акредитиран със "Silver Standard" от "Investors in People".
Адвокатско дружество „Стойчев и Стойчева“ предоставя на своите клиенти правни услуги с безкомпромисно качество и много високо ниво на експертиза. Професионалистите от „Стойчев и Стойчева“ имат международен опит и съдействат на клиентите на дружеството съгласно най-строгите професионалните стандарти за работа. Адвокатско дружество „Стойчев и Стойчева“ изгражда дълготрайни партньорства със своите клиенти и им предоставя широк спектър от правни услуги, представителство и практическо съдействие.